+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu

EKÁER mentességekEKÁER mentességek, vagyis amikor mentesülünk az EKÁER kötelezettség alól. Lássuk, milyen mentességeket biztosít az EKÁER törvény a számunkra.

Súly-és értékhatár mentesség (forgalom minden iránya esetén)

Nem kockázatos termék esetén ugyanazon a napon, ugyanazon feladótól (a telephelyek összeadódnak!) ugyanazon címzett részére (telephelyek összeadódnak!) ugyanazon útdíjköteles gépjárművel, vagy a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg mentességet élveznek.

Kockázatos termék esetén ugyanazon a napon, ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg mentesek.

 

Gépjármű EKÁER mentességek

 • a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárművével,
 • a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárművével, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárművével,
 • a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművel,
 • a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengeni megállapodás) és viszonosság körébe tartozó járművel,
 • a humanitárius szervezet által kiállított igazolással (nyilatkozattal) közlekedő, nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművel
 • végzett közúti fuvarozással járó tevékenység.

Termékmentesség (súly és értékhatártól függetlenül minden irányba)

 • a jövedéki adóról szóló törvény szerinti alkoholtermék, sör, csendes bor, habzóbor, egyéb csendes erjesztett ital, egyéb habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított és fermentált dohány, ellenőrzött energiatermék,
 • a hatályos vámjogszabály szerinti vámfelügyelet alatt álló termék,
 • a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék,
 • a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles termék,
 • az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok,
 • a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként (40 kg alatti, csomagként feladott) feladott termék,
 • a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó biztonsági okmányok, valamint azok alapanyagai és félkész termékei,
 • az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti engedéllyel rendelkező biztonsági papír,
 • a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti bankjegy- és érmekibocsátás keretében szállított termék, ideértve azok alapanyagait és az előállítására szolgáló eszközöket is.

Egyéb részleges EKÁER mentességek (egyszerűsített bejelentés: feladó, címzett, rendszám)

 • az egyetemes postai szolgáltató, valamint
 • az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38-39. cikkének megfelelő engedéllyel rendelkező gazdálkodó (AEO mentesség)
 • nem kockázatos termék forgalmazása esetén a bejelentés évét megelőző második adóévben
 • az általa összeállított egyedi beszámolóban vagy azon számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóban, amibe bevonták, kimutatott éves nettó árbevétel az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétel a 40 milliárd forintot elérte vagy meghaladta és szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, (útszakasz mentesítés lehetséges)

Más típusú nem nevesített mentességek

 • belföld-belföld ügyletek esetén: szolgáltatás nyújtás/második és utána következő belföldi áfa köteles termékértékesítés/áfa mentes belföldi termékértékesítés/visszáru
 • nem kockázatos termék szállítása esetén: 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó gépjárművel történő szállítás, személygépkocsival való szállítás, vagy traktorral történő szállítás
 • légi, vizi vagy repülőn történő szállítás
 • 3. országos szállítások esetén Magyarországon vámolva (amely termékeket direktbe kiszállít a vámoltató)